Pohledy na vybrané téma

Průmyslová výroba

Průmysl je významným „žroutem“ energie. V ČR má na svědomí třetinu veškeré energie spotřebované v celém národním hospodářství. Samotná průmyslová výroba je bezpochyby nenahraditelná, její vliv na životní prostředí je však dosti velký a odpovídá kromě jiného právě vysoké spotřebě energie.

V průmyslu jsou energeticky nejnáročnějšími odvětvími výroba železa a oceli, chemická a petrochemická výroba a výroba skla, keramiky a stavebních hmot. Jde o výroby, kdy se suroviny musí zahřát na vysokou teplotu, aby se roztavily (železo), oddělily (destilace ropy) nebo aby proběhla nějaká endotermní chemická reakce.

Kolik energie se spotřebuje, než se vyrobí kilogram cukru, a zda je energeticky náročnější vyrobit skleněnou nebo porcelánovou vázu, se dozvíte v tabulce 1.

Celková spotřeba energie v českém průmyslu v posledních letech klesá (viz graf 1). Jak je to možné, když všude jinde hovoříme o stoupající spotřebě? Má to dva důvody. Za prvé se v průmyslu postupně modernizují zařízení a zavádí se energeticky úspornější technologie. Druhým důvodem je hospodářská krize, která se poprvé projevila v roce 2008. Jejím důsledkem byl pokles průmyslové výroby, a tím pádem i pokles spotřeby energie v tomto sektoru.


Tab. 1 Příklady spotřeby energie pro výrobu některých výrobků

Druh výrobku  Množství energie [MJ]
1 litr piva 1,0
1 litr mléka 1,9
1 kg masných výrobků 2,9
1 kg PVC 3,7
1 kg cukru 6,3
1 kg papíru 9,7
1 kg surového železa 15,5
1 kg skla 35,6
1 kg porcelánu 51,2Graf 1: Vývoj spotřeby energie v průmyslu v ČR [PJ]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR