Pohledy na vybrané téma

Recyklace odpadů

Už jste někdy přemýšleli nad tím, co všechno vyhazujeme a co všechno by se z toho dalo nějakým způsobem znovu upotřebit – tedy zrecyklovat? Recyklace odpadů znamená znovuvyužití surovin v nich obsažených. Tím dochází k úspoře přírodních surovinových zdrojů, materiálů, paliv i energie, což má vliv na omezování znečištění životního prostředí. Proces recyklace se skládá z několika na sebe navazujících kroků, které mají za následek vznik tzv. druhotné (recyklované) suroviny. Prvním krokem, ještě než začneme surovinu recyklovat, je vytřídění jednotlivých složek odpadů, poté se odpady upraví (odmastí, vyčistí, nadrtí apod.) a vytváří se z nich materiál, který je použitelný pro další výrobu (např. plastové vločky, regranuláty ad.). Nejčastěji se recykluje sklo, papír, plasty, kovy a další složky odpadu, které máme možnost běžně třídit. Jak se třídí odpady a co se s nimi děje dál se dozvíte v kapitole: Třídění odpadů.

 

Obrázky
Obr. 1 Třídění papíru před jeho recyklací
Obr. 1 Třídění papíru před jeho recyklací
Autor: Martin Mach ©
Obr. 2 Recyklační symbol
Obr. 2 Recyklační symbol
Na některých obalech lze nalézt tyto tři šipky. Je to symbol, který se obecně používá pro recyklaci. V praxi nám dává informaci o tom, že daný obal je vyroben z recyklovaného materiálu a bývá doplněn číselným nebo písmenným kódem materiálu a procentuálním podílem recyklovaného materiálu na celkové hmotnosti výrobku nebo obalu.
Obr. 3 Schéma recyklačního procesu na příkladu plastového odpadu
Obr. 3 Schéma recyklačního procesu na příkladu plastového odpadu
Odkazy