Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

REACH (z angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) je nařízení Evropského parlamentu, které vstoupilo v platnost v roce 2007 a jehož cílem je zdokonalit právo Evropské unie (EU) v oblasti chemických látek. Smyslem REACH je zajistit větší odpovědnost průmyslových podniků za kontrolu rizik, která mohou chemické látky představovat pro zdraví lidí a životní prostředí. V zásadě se REACH vztahuje na všechny chemické látky – nejen tedy na chemické látky využívané v průmyslových procesech, ale i v našem každodenním životě, například na čisticí prostředky, nátěrové hmoty i na předměty, jako jsou oděvy, nábytek a elektrospotřebiče. Díky REACH tedy mají spotřebitelé větší jistotu, že v kupovaném zboží nebudou škodlivé chemické látky. Mezi zakázané látky patří např. olovo, nikl, azobarviva, ftaláty, polyaromatické uhlovodíky, PFOS nebo dimethylfumarát.

Cílem REACH je:

  • zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou chemické látky představovat,
  • posílit konkurenceschopnost chemického průmyslu EU, které je klíčovým odvětvím hospodářství EU,
  • podpořit více druhů metod hodnocení nebezpečnosti chemických látek,
  • zajistit volný oběh chemických látek na vnitřním trhu Evropské unie.

 

Obrázky
Nový systém kontroly chemikálií zajistí, aby se nejpozději od roku 2020 používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka.
Nový systém kontroly chemikálií zajistí, aby se nejpozději od roku 2020 používaly pouze chemické látky se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje životní prostředí a zdraví člověka.
Odkazy