Pohledy na vybrané téma

Regulace dopravy ve městech

Ve městech žije velký počet obyvatel (cca 50 % světové populace), což s sebou nese i zvýšené nároky na dopravu. Většina velkých měst se proto v současnosti potýká s problémem růstu individuální automobilové dopravy. Město není jen dopravní křižovatkou, ale hlavně prostorem pro život, proto je žádoucí regulovat dopravu právě zde. Jaké prostředky k tomu používáme? Regulace dopravy zahrnuje především nástroje k jejímu omezení a zklidnění a podporu environmentálně šetrných, tj. udržitelných druhů dopravy. Omezení automobilové dopravy může mít formu environmentálních zón, zón s omezenou dopravou a zón bez aut. Dále je to zřizování zón s omezenou rychlostí (např. max. povolená rychlost 30 km/h) nebo zavádění pěších zón. Tato opatření často doprovází zkvalitnění hromadné dopravy, podpora dopravy cyklistické a změny v obecném pojetí městského prostoru. Další možností zklidnění dopravy je budování stavebních prvků, např. výstavba ostrůvků, trvalé zúžení vozovky, zpomalovací prahy apod. K regulačním prvkům patří rovněž zavádění mýta – tj. zpoplatnění vjezdu do centra měst.

 

Obrázky
Obr. 1 Zpomalovací práh
Obr. 1 Zpomalovací práh
Autor: Pavel Ehrlich
Obr. 2 Značka pěší zóny
Obr. 2 Značka pěší zóny
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy