Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Reklama a marketing – trendy a životní styl

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které mohou ovlivnit naše spotřební vzorce a trendy, je reklama a marketing. Každodenně jsme nabádáni k tomu, co si máme koupit a jak se máme chovat. Nejedná se jen o klasickou reklamu v televizi – reklama je všudypřítomná. Vidíme ji v novinách a časopisech, potkáváme ji na ulici na plakátech, billboardech i výlohách obchodů, slyšíme ji v rádiu, vídáme ji na internetu a vyprávíme si o ní i mezi sebou. Reklama zkrátka obepíná náš život a mění i náš životní styl. Rozmysleme si proto dobře, které z nich budeme věřit a jestli se jimi necháme ovlivnit.

Určitě jste si také sami všimli, jak je pro firmy a jejich výrobky v posledních letech důležité být certifikovány některou z tzv. ekoznaček, či ekoprocesů (tomu se říká tzv. dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí). Trendem posledních let jsou také biopotraviny. Pozor však na „greenwashing“, ne každá reklama na „eko“ nebo „bio“ je pravdivá. Jedním z nástrojů, jak mohou firmy dát najevo svůj zájem o životní prostředí a doložit „nezávadnost“ svých výrobků, je vlastní environmentální tvrzení (VET) -více v odkazech.

Jedno je jisté. Pokud firmy ignorují důležitost ochrany životního prostředí, je pravděpodobné, že se na trhu neudrží příliš dlouho, jelikož spotřebitelé se rozhodují také v návaznosti na jejich chování ke svému okolí. Naše rozhodnutí, zda ten či onen výrobek koupit nebo ne, ovlivňuje i životní prostředí.