Pohledy na vybrané téma

Řízení dopravy

Co má společného světelná křižovatka, elektronická informační tabule na dálnici nebo třeba GPS navigace ve vašem autě? Všechny tyto technologie spojuje obor zvaný dopravní telematika. Jedná se o propojení telekomunikací a informatiky, které slouží k omezení nežádoucích efektů dopravy. Je využitelná ve všech druzích dopravy, největší využití však nachází v dopravě silniční, kde se postupně zavádějí tzv. inteligentní dopravní systémy a služby do praxe. Jejich cílem je zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy, zvýšení komfortu přepravy, omezení dopravních kolon apod. V praxi představuje především technologie umožňující řízení provozu pomocí:

  • řízení dopravy na silnicích světelnými signály (semafory) a měnitelnými dopravními značkami,
  • monitoringu intenzity dopravy,
  • elektronického vybírání poplatků (mýto),
  • podpory speciálních bezpečnostních opatření (např. varování před nehodou, náledím na silnici apod.).

Telematika může rovněž poskytovat:

  • průběžné informace o jízdním řádu na zastávkách MHD (kdy odjíždí nejbližší spoje),
  • informace o počasí,
  • informace o dopravní situaci a objížďkách,
  • dopravní navigaci pomocí GPS.

A jak vypadá dopravní telematika v praxi? Pokud potřebujete vědět, kde se stala nehoda, jaká je intenzita dopravy, nebo kde narazíte na dopravní uzavírky, vyzkoušejte několik nabízených odkazů.