Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Řízení energetických úspor (M&T)

Řízení energetických úspor (angl. Monitoring and Targeting, odtud zkratka M&T) je v podstatě sledování, kde a jak se spotřebovává energie a následné zaměření se na místa, kde se příliš plýtvá. Je to opět metoda využívaná hlavně v průmyslu.

V podstatě to samé se snažíme dělat i doma, když sledujeme účty za elektřinu, plyn a vodu a důsledně pak utahujeme kapající kohoutky, měníme staré spotřebiče za nové, úspornější apod. Jen tomu neříkáme světácky „emendtý“. Pomocí M&T můžeme sledovat, kolik energie kam teče. Má tzv. analytickou a implementační složku. Analytickou složku tvoří zmíněný monitoring – sledování, kolik se kde v podniku spotřebuje energie. Implementační složka – tedy způsob jak naložíme s tím, co jsme zjistili – představuje hlavně pravidla, jak průběžně odstraňovat zjištěné nedostatky a připravovat další úsporná opatření. Vše je zakresleno ve schématu, aby to bylo jasné úplně každému.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma způsobu, jak provádět řízení energetických úspor
Obr. 1 Schéma způsobu, jak provádět řízení energetických úspor
Zdroj: CENIA, Manuál udržitelné spotřeby a výroby
Odkazy