Pohledy na vybrané téma

Rizika spojená se vznikem a nakládáním s odpady

Vznik odpadů a nakládání s nimi může působit mnoho problémů a rizik pro životní prostředí (například znečištění ovzduší, vody, půdy, vliv na vzhled a ráz krajiny a na lidské zdraví). Největší problém představují nebezpečné odpady. Jedním z nejčastějších důvodů znečištění životního prostředí je nesprávné nakládání s odpady (černé skládky, staré ekologické zátěže, havárie, spalování odpadů doma v kamnech a další). Vliv na životní prostředí má také přeprava odpadů, která způsobuje znečištění ovzduší, hluk a spotřebu paliv. Proto by měl být odpad využíván nebo odstraňován nejlépe v blízkosti místa, kde vznikl. Pojďme se podívat, co mohou odpady způsobit.

 

Obrázky
Obr. 1 Požár nelegální skládky na Novobydžovsku
Obr. 1 Požár nelegální skládky na Novobydžovsku
Neřízené, chcete-li černé, skládky, jsou kromě toho, že nepatří do krajiny a ohrožují životní prostředí, rizikem i z pohledu vzniku možného požáru. Ten zpravidla způsobí daleko větší škody, než prosté zanechání odpadu na místě.
Autor: HZS HKK ©
Odkazy