Pohledy na vybrané téma

Rostlinné oleje

Auta jezdící na kuchyňský olej? Zní to nemožně, až fantasticky, ale jde to. Rostlinné oleje lze spalovat přímo, a to v upravených dieselových motorech. Zásadní nevýhodou, která s sebou nese i finanční investici, však je, že motor je třeba upravit. Automobil je pak schopen spalovat běžný rostlinný olej, který se používá v kuchyni. A co více – olej, který do nádrže auta nalijete, nemusí být ani nový. Po vyčištění od usazenin a odfiltrování vody je možné jezdit na použitý olej, například z fritovacího hrnce z restaurací. Výkon motoru se přechodem na olej mění jen málo nebo vůbec, stejně je na tom i jeho spotřeba. 

Emise motoru provozovaného na olej mohou být vyšší i nižší než při provozu na naftu, záleží na typu motoru. Pouze emise oxidu uhličitého (CO2) a polyaromatických uhlovodíků (PAU) jsou vždy nižší. Využití rostlinných olejů jako paliva však naráží na přístup výrobců motorů vozidel, kteří pro své motory doporučují provoz pouze s naftou nebo s bionaftou. Věc má tedy jeden háček. Podle silničního zákona lze vozidlo provozovat jen s pohonnými hmotami předepsanými výrobcem. Palivo musí také vyhovovat příslušným normám. Z tohoto pohledu je provoz většiny automobilů na olej problematický a řidiči se tak mohou setkat s problémy. Legální a poměrně běžné je používání olejů jako paliva např. v USA.