Moduly

Odpady a životní prostředí

Odpady mají vliv na všechny složky životního prostředí. Za znečištěním ovzduší, vody a půdy stojí především nesprávné nakládání s odpady. To zdaleka naznamená jen to, že v lepším případě zapomeneme něco vytřídit. Velké riziko, které leckdy přímo souvisí i s naším zdravím, spočívá zejména v našem přístupu k nebezpečným odpadům. S odpady jsou spojeny i skládky, které mění vzhled krajiny, přeprava odpadů, která kromě znečištění spotřebovává další zdroje, a spalování odpadů, které zase přispívá ke změně klimatu. Nejlepším řešením těchto problémů je snížení produkce, důsledné třídění a recyklace odpadů.

Další informace naleznete v následujících 6 kapitolách, které se opět ukrývají v obrázku. Příjemné hledání!