Pohledy na vybrané téma

Rozvoj dopravy ve světě

Dopravní sektor je z globálního pohledu jedním z nejrychleji se rozvíjejících hospodářských odvětví s velkým významem pro ekonomiky jednotlivých států, ale i s velkým dopadem na životní prostředí. Celkový globální růst osobní dopravy na začátku 21. století byl rychlejší než růst nákladní dopravy. Přepravní výkony osobní dopravy se za 10 let zvýšily přibližně o třetinu. Za stejné období nákladní doprava narostla zhruba o 15 %. Na nárůstu osobní dopravy v globálním měřítku se nejvýrazněji podílela individuální automobilová a letecká doprava, což je podobná situace jako v ČR i v EU. Nárůst nákladní dopravy byl v rámci jednotlivých druhů dopravy vyrovnanější a byly v něm větší regionální rozdíly.