Pohledy na vybrané téma

Růst cen – inflace

Růst cen ekonomové nazývají inflace a my se o něj zajímáme, pokud chceme vědět, zda například rohlík, koupený dnes, stojí pořád stejně, jako když jsme kupovali rohlíky před rokem, tedy zda rostou ceny a my za stejné zboží utratíme více peněz. Opakem inflace je deflace, což je stav, ke kterému dochází v současnosti velmi zřídka a může ho způsobit třeba krátkodobý pokles cen dovozu.

Ve skutečnosti nekupujeme jenom rohlíky, ale také mnoho dalších statků a služeb – salám, ovoce, knihy, elektroniku. Některé věci kupujeme často (jako rohlíky), některé méně často (jako třeba televizi, ledničku, byt nebo osobní automobil). Ceny ale mohou růst jen u některých statků a u jiných mohou zase klesat. Jak se tedy dozvíme, zda celkově utrácíme za stejný spotřební koš více, nebo méně, než loni – tedy zda je v ekonomice inflace? Tuto otázku řeší index spotřebitelských cen. K inflaci dochází z různých příčin. Mezi ty základní patří růst množství peněz při stejné velikosti trhu a růst trhu, tzn. počtu poptávajících, a růst cen materiálových zdrojů a energie z důvodu jejich postupného vyčerpávání (např. ropy). Proti inflaci působí třeba růst produktivity práce, což znamená, že za stejné období a při stejných nákladech se vyrobí více.