Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Šetrná výroba energie

Kudy vede správná cesta pro výrobu dostatečného množství čisté energie?

V březnu roku 2007 se představitelé Evropské unie dohodli, že v roce 2020 má být 20 % energie členských států vyráběno z obnovitelných zdrojů. Důvodem je omezení emisí oxidu uhličitého (CO2), který je považován za hlavního původce globálního oteplování. Výroba energie z obnovitelných zdrojů je také podporována různými dotacemi a elektřina jimi vyprodukovaná je zvýhodněna vyššími výkupními cenami. Z obnovitelných zdrojů energie totiž pocházejí pouze nízké emise skleníkových plynů, nebo dokonce dané zdroje energie k takovým emisím vůbec nevedou. Většina z nich tak přináší značné přínosy, pokud jde o kvalitu ovzduší. Nejsou však zcela bez vlivu na životní prostředí, neboť vznik emisí a spotřeba energie a surovin nastávají při výrobě těchto zařízení.

Obnovitelné zdroje energie zřejmě tedy plně nenahradí v současnosti nejvíce využívané zdroje (zejména fosilní a jaderné), ale díky jejich energii se zvyšuje podíl energie z místních zdrojů a snižuje se závislost na dovozu energetických surovin ze zahraničí, tedy roste energetická soběstačnost a bezpečnost. To celé napomáhá zlepšovat zabezpečení dodávek energie.

Vědci se stále snaží vymýšlet a vylepšovat nové technologie. Ty by měly vést k takovému zdroji, který by zajistil dostatečné množství energie, ale její získávání by bylo šetrné pro přírodu i pro lidstvo.