Pohledy na vybrané téma

Šetrné způsoby nakládání s odpady

Mezi způsoby nakládání s odpady, které jsou šetrné k životnímu prostředí, patří recyklace, downcycling a kompostování.

Recyklace napomáhá šetrnějšímu využívání surovinových materiálů, protože vytváří suroviny z již jednou použitých výrobků. Recyklované suroviny jsou označovány jako druhotné suroviny. Downcycling znamená totéž co recyklace, s tím rozdílem, že se při něm snižuje kvalita recyklovaného materiálu a tím i jeho další použitelnost. To je způsobeno povahou a vlastnostmi materiálu, který recyklujeme a který nelze využívat do nekonečna, jak je tomu například u recyklace skla. V konečné fázi pak již není materiál využitelný a stává se obyčejným odpadem. Typickým příkladem downcyclingu je například recyklace nápojových kartonů a papíru. Kompostování patří mezi biologické procesy nakládání s odpady. Kompostují se biologicky rozložitelné odpady, např. slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zahradní odpady (tráva, nasekané větve, spadané ovoce aj.), dřevní zbytky, zbytky rostlin. Průběhem kompostování se odstraní zápach biologicky rozložitelného odpadu a vytvoří se tzv. humusové látky, které jsou vhodné ke hnojení rostlin nebo rekultivaci krajiny.

 

Obrázky
Obr. 1 Příklad downcyclingu
Obr. 1 Příklad downcyclingu
Obr. 2 Židle vyrobené z recyklovaných materiálů
Obr. 2 Židle vyrobené z recyklovaných materiálů
Autor: Zdeňka Vítková ©
Odkazy