Pohledy na vybrané téma

Silniční daně

Proto, aby měl stát z čeho stavět a rekonstruovat silnice, zavedl tzv. silniční daň. Silniční daň v ČR platí od roku 1993 a je uvalena na osobní a nákladní silniční motorová vozidla, která jsou provozována v rámci podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti. Silniční daň platí v ČR tedy jen podnikatelé (firmy), živnostníci a majitelé automobilů používaných k podnikání (autodopravci). Výše silniční daně je stanovena dle objemu motoru a je rozdělena do šesti daňových pásem od 1 200 Kč do 4 200 Kč ročně (viz Tab. 1).

Podle poslední novely zákona o silniční dani je od 1. 1. 2009 snížena silniční daň dle data první registrace automobilu, a to o 48 % pro vozidla do 3 let od registrace, o 40 % mezi 3–6 roky a o 25 % pro vozidla mezi 6–9 roky. Automobily starší 9 let musí platit plnou sazbu. Tento systém má více motivovat k obměně vozidel určených k podnikání.

Od daně jsou zcela osvobozena všechna vozidla, která:

  1. mají elektrický pohon,
  2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
  3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn (LPG) nebo stlačený zemní plyn (CNG),
  4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85, označovaného jako E85.

Majitelé soukromě užívaných aut provozovaných v ČR, tedy většina obyvatel, kteří vlastní automobil, silniční daň neplatí. Jinde v Evropě je to však jinak. Například v sousedním Německu se silniční daň vztahuje na všechna auta se spalovacím motorem.

Tab. 1 Sazby silniční daně

Objem motoru (cm³) Roční sazba daně (Kč)
do 800 cm³ 1 200 Kč
800 cm³ až 1 250 cm³ 1 800 Kč
1 205 cm³ až 1 500 cm³ 2 400 Kč
1 500 cm³ až 2 000 cm³ 3 000 Kč
2 000 cm³ až 3 000 cm³ 3 600 Kč
nad 3 000 cm³ 4 200 Kč

 

Obrázky
Odkazy