Pohledy na vybrané téma

Silniční doprava a divoká zvěř

Úmrtnost živočichů na komunikacích je asi nejnápadnějším doprovodným jevem silniční dopravy. Z posledních průzkumů (2007–2008) vyplývá, že na silnicích a dálnicích České republiky je ročně usmrceno přibližně 570 tis. zajíců, 52 tis. srnců, 350 tis. ježků, 70 tis. bažantů a 50 tis. kun. Úmrtnost živočichů na silnicích má kromě dimenze ekologické také dopravně bezpečnostní rozměr. Podle policejních statistik byla srážka s lesní nebo domácí zvěří v roce 2014 příčinou cca 8 tis. dopravních nehod, což je přibližně 9 % celkového počtu evidovaných nehod.

Příčinu hledejme právě ve fragmentaci krajiny, kdy jsou zvířata nucena při své migraci překonávat silnice a stávají se tak častou obětí silničního provozu. Úmrtnost na silnicích ovlivňují i další faktory. Je to např. šířka komunikace, počet jízdních pruhů, intenzita dopravy, rychlost vozidel, oplocení, ale i stav populací živočichů v okolí komunikace a jejich migrační chování.

Kvůli ochraně přírody i kvůli bezpečnosti silničního provozu se na některých nově stavěných silnicích a dálnicích stavějí tzv. ekodukty. Můžete je vidět např. na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové.

 

Obrázky
Obr. 1 Ekodukt na silnici R35 – Dolní újezd
Obr. 1 Ekodukt na silnici R35 – Dolní újezd
Autor: Tomáš Libosvár ©
Obr.2 Mapa migračních koridorů a kritických míst českých silnic a dálnic
Obr.2 Mapa migračních koridorů a kritických míst českých silnic a dálnic
Odkazy