Pohledy na vybrané téma

Silniční síť v ČR

Dopravní infrastrukturu silniční dopravy tvoří dálnice a silnice. Spojují města a vesnice a tvoří páteř silniční dopravy. Kdyby jich nebylo, nemohli bychom jezdit autem, autobusem, na motocyklech a mnohdy ani na obyčejném kole. Celková délka silnic a dálnic na území ČR činí necelých 56 000 km. Tato vzdálenost by nám pohodlně stačila k objetí celé zeměkoule po jejím obvodu. Délky jednotlivých typů silnic můžete zjistit v grafu 1. Jak jsme na tom s délkou silnic ve srovnání se světem, se dozvíte v kapitole: Dopravní infrastruktura ve světě

Silnice se dělí do tříd, a to dle svého významu. Silnice první třídy tvoří přibližně devítinu celkové délky silniční sítě. Pod silnice 1. třídy spadají i rychlostní silnice, kterých bylo zatím vybudováno 460 km. Dohromady je v ČR podle posledních údajů 1234 km rychlostních komunikací (tj. dálnic a rychlostní silnic). Kompletní síť rychlostních komunikací by měla být do budoucna téměř dvojnásobná (dálnice 944 km a rychlostní silnice 1 228 km), ovšem není zatím jasné, kdy bude výstavba dokončena.

Zatímco hustotou silniční sítě patří ČR k předním zemím Evropy, podstatně horší je to s hustotou dálnic, která je v ČR 9,4 km/1 000 km². Za Evropou, kde se hustota dálnic pohybuje mezi 20–57 km/1 000 km², ČR tedy značně zaostává. Například v porovnání se Slovinskem a Chorvatskem, které pro oživení cestovního ruchu rychle budují síť dálnic, je hustota dálnic v ČR výrazně nižší.

 

Obrázky
Graf 1 Délka silniční sítě v jednotlivých krajích ČR v roce 2017 [km]
Graf 1 Délka silniční sítě v jednotlivých krajích ČR v roce 2017 [km] xls; 82kB
Pozn. délka rychlostních silnic je obsažena v délce silnic 1. třídy. Od 1. 1. 2016 byly rychlostní silnice zrušeny, většina RS byla přeřazena pod dálnice, zbytek pod silnice 1. třídy.
Zdroj: ŘSD
Obr. 1 Síť dálnic v provozu a ve výstavbě
Obr. 1 Síť dálnic v provozu a ve výstavbě
Zdroj: ŘSD
Obr. 2 Síť dálnic a rychlostních silnic – výhled do roku 2025
Obr. 2 Síť dálnic a rychlostních silnic – výhled do roku 2025
Zdroj: ŘSD
Odkazy