Pohledy na vybrané téma

Síť železnic v ČR

Železniční síť v ČR patří mezi nejhustší na světě, přestože podíl železniční dopravy na přepravních výkonech osobní i nákladní dopravy je v ČR spíše podprůměrný. V osobní dopravě má z evropských zemí nejrozvinutější železniční dopravu Švýcarsko (15 % přepravních výkonů). Zhruba 10% podíl představuje železniční doprava ještě v Rakousku, Maďarsku a ve Francii.

Na rozdíl od dálniční sítě se délka železnic v čase téměř nemění. Jedinou změnu představuje rušení tratí, což není častý jev. Nové železnice se nestaví, ale modernizují se ty stávající. Česká republika disponuje celkem 9 580 km tratí, z toho je přibližně 3 100 km, tj. 33 %, elektrifikováno. 1 402 km tratí spadá do evropského železničního systému tratí, které jsou nazývány jako koridorové. Tyto tratě jsou postupně rekonstruovány pro provoz vyšší rychlostí. V současné době je v ČR cca 700 km tratí s maximální rychlostí 160 km/hod (koridor Praha–Ostrava a Praha–Ústí nad Labem), kde jezdí nejrychlejší český vlak Pendolino, a 305 km tratí s maximální rychlostí mezi 120 a 159 km/hod. Česká železniční síť má celkem 6 722 mostů a 156 tunelů. Jak jsme na tom s hustotou a délkou železniční sítě ve srovnání se světem, se dozvíte v kapitole: Dopravní infrastruktura ve světě.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa železnic v ČR
Obr. 1 Mapa železnic v ČR
Autor: Pavel Krýže
Zdroj: SŽDC
Obr. 2 Železniční koridor - Králův Dvůr-Popovice
Obr. 2 Železniční koridor - Králův Dvůr-Popovice
Autor: Aktron
Obr. 3 Mapa železničních koridorů v ČR
Obr. 3 Mapa železničních koridorů v ČR
Autor: Pavel Krýže
Zdroj: SŽDC
Odkazy