Pohledy na vybrané téma

Skleníkové plyny z energetiky

Energetika je vlivem spalování fosilních paliv, která obsahují vysoký podíl (až 92 %) uhlíku (C), nejvýznamnějším producentem skleníkových plynů (zejména oxidu uhličitého (CO2)). Plných 80 % na globální úrovni jich pochází právě z tohoto odvětví. Největším viníkem klimatických změn je tedy výroba elektřiny a tepla.

Proč jsou skleníkové plyny tak nebezpečné? Přispívají totiž ke změnám klimatu, které provází jev známý jako globální oteplování. Svět je tak na cestě k teplejšímu podnebí a extrémnějším výkyvům teplot. To bude mít za následek vlny veder, změnu charakteru proudění vzduchu, ještě více sucha v suchých oblastech, a naopak podstatně více srážek v jiných regionech. Bude docházet k tání ledovců a následkem toho i ke zvyšování hladiny moří a oceánů. Již nyní existují důkazy o tom, že ledový příkrov v Antarktidě a Grónsku ztrácí na své síle a již přispívá ke zvyšování hladiny moří. Skleníkové plyny jsou tak velkou hrozbou do budoucnosti, jak pro životní prostředí, tak pro samotné lidstvo.

ČR vyprodukuje, nejen z energetiky, ale celkově, asi 14 tun CO2 na jednoho obyvatele za rok, zatímco průměr EU je cca 5 tun CO2 na obyvatele za rok. V tomto ohledu tedy máme co dohánět.Graf 1: Vývoj emisí skleníkových plynů v sektorovém členění v ČR [Mt CO2ekv.]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

LULUCF = lesnictví a změny ve využití území (záporných hodnot je u této kategorie dosaženo díky schopnosti zelených rostlin pohlcovat uhlík při fotosyntetických procesech a díky neustálému přírustku lesního porostu a ostatních zelených ploch).Graf 2: Podíl sektorů na celkových emisích skleníkových plynů v ČR [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Vývoj emisí skleníkových plynů v sektorovém členění v ČR [Mt CO2ekv.]
Graf 1 Vývoj emisí skleníkových plynů v sektorovém členění v ČR [Mt CO2ekv.] xls; 58kB
Celkové emise skleníkových plynů včetně zahrnutí jejich propadů ze sektoru Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), vyjádřené v ekvivalentních hodnotách oxidu uhličitého (CO2 ekv.).
Zdroj: ČHMÚ
Graf 2 Podíl sektorů na celkových emisích skleníkových plynů v ČR v roce 2016 [%]
Graf 2 Podíl sektorů na celkových emisích skleníkových plynů v ČR v roce 2016 [%] xls; 43kB
Zdroj: ČHMÚ
Odkazy