Pohledy na vybrané téma

Sklo
  

Kam patří:
Zelený kontejner na barevné sklo a bílý na čiré sklo.
 
Co patří do kontejnerů:
Nevratné lahve od nápojů, sklenice a skleněné nádoby, tabulové sklo, střepy.
 
Co nepatří do kontejnerů:
Keramika, zrcadla, porcelán, autoskla, drátěná skla, víčka od lahví.
 
Co se s ním děje dál:
Při recyklaci skla se musí dbát na správné rozdělení čirého a barevného skla, aby se čiré sklo neznehodnotilo pro další použití. Proto se skleněné odpady pečlivě třídí a odstraňují se z nich příměsi jako kovy, keramika a další. Poté se střepy rozdrtí na recyklační lince na jemný prášek, který se přidává do směsi na výrobu skla (sklářského kmene). 
 
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:
Skleněné obaly a výrobky.

 

Obrázky
Obr. 1 Označení skleněných obalů a výrobků
Obr. 1 Označení skleněných obalů a výrobků
Tyto jednoduché šipky, na rozdíl od plného symbolu recyklace, označují druh materiálu, ze kterého je daný produkt nebo jeho obal vyroben.
Obr. 2 Schéma procesu recyklace skla
Obr. 2 Schéma procesu recyklace skla
Obr. 3 Sběrná nádoba na čiré a barevné sklo
Obr. 3 Sběrná nádoba na čiré a barevné sklo
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy