Pohledy na vybrané téma

Sociálně-ekologický modul 

Na této stránce se nachází soubor metodik využívajících základů kvantitativní sociologie a postupů z oblasti mediální výchovy. Učební blok obsahuje náměty na samostatný projekt nebo výukový blok, kde je prostředkem k získání informací a hlavní metodou práce výzkum veřejného mínění. Součástí modulu je typový Dotazník se sadou otázek a webový formulář Dotazník – vyhodnocení, který pomocí unikátního kódu a jednoduchého algoritmu umožňuje vyhodnocení získaných dat.

V nabídce naleznete i tři metodické příručky. Kromě Metodologického průvodce k výzkumu je k dispozici Výzkumnický manuál pro učitele a Manuál medializace pro žáky, kde jsou rozpracovány postupy a metody potřebné pro realizaci sociologických šetření a medializaci výsledků výzkumů. Součástí modulu je také část Příklady dobré praxe, kde školy mohou zveřejňovat úspěšné ukončené projekty a jejich výstupy.