Moduly

Sociálně-ekologický modul 

Na této stránce se nachází soubor metodik využívajících základů kvantitativní sociologie a postupů z oblasti mediální výchovy. Jeho obsahem jsou náměty na samostatný projekt nebo výukový blok, kde je prostředkem k získání informací a hlavní metodou práce výzkum veřejného mínění. Součástí modulu je typový Dotazník se sadou otázek a webový formulář Dotazník – vyhodnocení, který pomocí jednoduchého algoritmu umožňuje vyhodnocení získaných dat. V nabídce naleznete i tři metodické příručky, kde jsou rozpracovány postupy a metody potřebné pro realizaci sociologických šetření a medializaci výsledků výzkumů. Využít můžete i sekci Příklady dobré praxe, kde školy mohou zveřejňovat úspěšné ukončené projekty a jejich výstupy.

Kapitolu, která Vás zajímá, si zvolte pomocí tlačítka v horní liště.