Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Současná civilizace

V dnešní době v zemích s vyspělou ekonomikou, kterou je i ČR, si může průměrný obyvatel s ohledem na svou finanční situaci dopřát v rámci své spotřeby ledasco. Spotřeba je však proces, který se neřídí pouze ekonomickými pravidly, ale ovlivňují jej i další faktory. Jedním z nich jsou informace, vzbuzující vědomí určitých limitů vedoucí k vnitřní odpovědnosti každého z nás, i k jakési odpovědnosti globálního charakteru.

Životní styl lidí se díky informacím o negativních vlivech výrobního odvětví a globalizovaného světa spotřeby proměnil. S ním se, jako odpověď na odhalení důležitých faktů a rostoucí tlak veřejnosti, začal měnit i přístup světových vlád k životnímu prostředí. Dnes má každá země zavedený důkladný a provázaný systém nástrojů, které omezují naši spotřebu ekologicky nešetrných výrobků a motivují nás chovat se tak, abychom žili v souladu s přírodou a nečerpali nadměrně přírodní zdroje. Vše se děje tzv. interdisciplinárně (tj. jsou provázány veškeré oblasti životního prostředí) a na mezinárodní úrovni. Za příčinu a zároveň motor těchto procesů a změn v chápání společnosti ve vztahu k životnímu prostředí můžeme označit globalizaci. Globalizace tedy není jevem pouze negativním, jak se může zdát. Pozitivem této „informační společnosti“ je přehledný a necenzurovaný přístup k informačním zdrojům nabízející prostor pro vzdělávání a získávaní environmentálních znalostí.