Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Společenská odpovědnost

Problém neustálého růstu spotřeby má důsledky v následujících třech oblastech. Vyčerpává obnovitelnéneobnovitelné zdroje, vytváří a prohlubuje nerovnost mezi „bohatým severem“ a „chudým jihem“ a i přes tvrzení ekonomů, ne vždy nevyhnutelně vede k zlepšení kvality života. A jak se tedy naše spotřeba projevuje ve společnosti? Velká část potravin a výrobků na trhu se dováží. Je tedy logické, že svým rozhodováním o nákupu toho či onoho ovlivňujeme i procesy a ekonomické vztahy ve zbytku světa. S tím souvisí nároky na výrobu, dopravu a podmínky v místě, kde se toto zboží vyrábí. V rozvojových zemích, odkud pochází velké procento výrobků a potravin, panují ve výrobním sektoru mnohdy otřesné poměry. A tak právo na slušné životní a pracovní prostředí ovlivňuje i naše vlastní spotřebitelská volba. Konceptu, který dbá na dodržování základních lidských práv a respektování environmentálních hledisek při výrobě a obchodu, se říká sociální či společenská odpovědnost (CSR – Corporate Social Responsibility). Jejím hlavním nositelem by měly být firmy a korporace. Tyto principy však mohou být dobrým příkladem i pro veřejnost, tedy i pro nás samé. Na úrovni spotřebitele to může být např. Fair Trade nakupování. Více se o CSR dozvíte v odkazech.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa světa: subjektivní vnímání kvality života a štěstí
Obr. 1 Mapa světa: subjektivní vnímání kvality života a štěstí
Pomocí této mapy si můžete utvořit svojí vlastní představu o vztahu pocitu štěstí resp. kvality života a blahobytu souvisejícím s geografickými, politickými a ekonomickými podmínkami ve světě.
Odkazy