Pohledy na vybrané téma

Doprava a my

Dokážete si představit svůj život bez dopravy? Pravděpodobně jen velmi těžko a pouze na krátkou dobu. Řadu činností, které jsme zvyklí dělat, bychom dělat nemohli a základní věci, které ke svému životu potřebujeme, by nám scházely. Podobně i ekonomika většiny zemí se bez funkční a efektivní dopravy neobejde. O potřebnosti a nezbytnosti dopravy tudíž není pochyb a její význam v budoucnu dále poroste. Nejen o tom, jak se doprava odráží v našem životě, proč je potřebná pro ekonomiku a jaká je její historie a současnost v ČR i ve světě, se dočtete v této kapitole.

 

Zdroj: www.wikipedia.org
Autor: Mixabest