Pohledy na vybrané téma

Energie a my

Člověk, stejně jako všechny ostatní organismy, potřebuje ke své existenci neustálý přísun energie. Člověk je současně jediným tvorem, který se naučil energii účelově přeměňovat a využívat nejen pro své potřeby, ale i k práci a požitku. Již od pradávna se ji proto snažil různými způsoby vyrobit, uchovat a zužitkovat. Podívejme se tedy na energii z pohledu lidstva a jeho společensko-ekonomických potřeb. Vydáme se na cestu v prostoru i v čase. Seznámíme se s tím, jak energii lidstvo využívalo v dávných dobách a k čemu ji potřebuje dnes. Ukážeme si, jak ji dokážeme získat, přenášet a využívat. Dozvíme se, jak s energií nakládáme, kolik jí vyrábíme a kolik spotřebujeme, proč je tak důležitá pro ekonomiku a odhalíme spoustu dalších souvislostí.

 

Zdroj: www.pixabay.com