Pohledy na vybrané téma

Odpad a my

Člověk a odpady jsou od pradávna spjati. Odpady začaly vznikat už v dobách, kdy člověk začal vyrábět první nástroje, lovit a pracovat s nimi. Když se nad tím zamyslíte, určitě vás napadne, že s odpady se pojí velmi mnoho zajímavých informací. Vědcům dnes dávají odpady možnost podívat se na způsob života, kterým žily dávné civilizace. Z věcí, které zahodíme, se dá totiž o člověku i o životě, který vede, ledasco zjistit. Pojďme se tedy podívat, jak to je s odpady v našem životě a jaká je jejich historie i současnost v ČR i ve světě.
 

www.wikipedia.org
Autor: ŠJů