Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Spotřeba a výroba v našem životě

Výroba a spotřeba dohromady tvoří jakýsi společensko-ekonomický systém, který je výsledkem našeho jednání a vazeb v blízkém okolí. Zároveň se však velmi výrazně odráží na globální úrovni. To znamená, že svým jednáním ovlivňujeme nejen vztahy, procesy v místě našeho bydliště, ale máme vliv i na to, co se odehrává mnohdy několik tisíc kilometrů daleko. V této kapitole se dozvíte, jak se spotřeba a výroba projevuje ve společnosti a ekonomice, jaké jsou naše spotřební vzorce, jak se vyvíjely v čase a například také to, jak se spotřeba může lišit v jednotlivých částech světa a jaké mohou být její socioekonomické důsledky.

 

Zdroj: www.wikipedia.org
Autor: Ian Muttoo