Pohledy na vybrané téma

Spotřeba

Určitě jste se už setkali s pojmem spotřeba. Je to důležitý ekonomický termín a tato kapitola vám přiblíží, proč je dobré se spotřebou zabývat. Rozebereme si, jaký je rozdíl mezi spotřebou a potřebou a jaké jsou motivace spotřebního chování. V dalších kapitolách si pak ukážeme, co všechno spotřeba zahrnuje, co je to spotřební koš a jak se spotřeba měří.

Vzájemný vztah, či chcete-li rozdíl mezi potřebami a spotřebou, je velmi prostý. Potřeby jsou naše pocity nedostatku něčeho. Každý z nás potřebuje jíst, pít, spát nebo mít kamarády. Někdy se potřebujeme dopravit na dovolenou k moři, jindy zase chvilku v klidu relaxovat v přírodě, nebo si přečíst pěknou knížku. Naše potřeby jsou velmi různorodé, každou chvíli můžeme pociťovat jiné, a také máme často jiné potřeby než naši blízcí.

Spotřeba je vlastně uspokojování potřeb. Naše potřeby uspokojujeme spotřebováváním takzvaných statků a služeb.