Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Spotřeba a výroba v historii

Některé problémy, které trápily lidstvo v historii, již v současnosti řešit nemusíme. Naopak, s evolučním vývojem vyvstala nutnost řešit zcela jiná témata. Ta vznikla především jako důsledek proměny výrobních faktorů, které s sebou přinesly na jedné straně zvyšující se úroveň života, na druhé straně však také poškození životního prostředí. Člověk se totiž postupně naučil podmanit si přírodu a svou existencí ji nakonec dokázal přetvořit takovým způsobem, aby co nejlépe mohla uspokojovat jeho potřeby.

Víte, kdy se člověk naučil používat moderní zemědělské nářadí, kde znali vodovod a kanalizaci již před naším letopočtem a že globalizace tu byla už dávno před námi? V následujících podkapitolách se to dozvíte.

 

Obrázky
Obr. 1 Evoluce lidstva – úsměvný pohled na vývoj člověka
Obr. 1 Evoluce lidstva – úsměvný pohled na vývoj člověka
Odkazy