Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Spotřeba a výroba v národním hospodářství

Již jste se dozvěděli, co je to výroba a spotřeba. Národní hospodářství, nebo také ekonomika státu, je v podstatě výroba a spotřeba v rámci jednoho státu. Výroba je v národním hospodářství zajišťována velkým počtem výrobních a obchodních firem nebo firem nabízejících služby. Spotřeba pak ještě větším počtem organizací, domácností a jednotlivců. Firmy, i ty výrobní, samozřejmě také spotřebovávají statky a služby a domácnosti a jednotlivci se na druhou stranu svou prací také podílejí na výrobě. Všichni se tedy podílí na výrobě i spotřebě v ekonomice zároveň.