Pohledy na vybrané téma

Spotřeba energie a vývoj společnosti

Spotřeba energie na osobu roste po celou historii vývoje lidstva. Současný člověk žijící v průmyslové společnosti spotřebuje 4krát více energie než primitivní zemědělci před 7 000 lety a až 20krát více energie než lidé, kteří se živili lovem a sběrem. Lidstvo nejprve využívalo vlastních sil a svalů, později i síly zvířat. Nyní si většinu své práce ulehčujeme stroji, které ovšem musíme vyrobit a pak je pohánět dalšími zdroji energie.

Nerovnoměrný rozvoj společnosti zapříčinil jeden ze současných, často zmiňovaných problémů. Je jím vzájemný poměr spotřeby energie a velikosti populace související i s emisemi skleníkových plynů a globálním oteplováním. V praxi to znamená, že cca 20 % populace využívá až 80 % všech energetických zdrojů na světě. Nejrozvinutější státy, jako např. USA, spotřebovávají až 20 % ropy, přičemž počet jejich obyvatel tvoří jen cca 5 % světové populace. Podobné srovnání nám nabízí jiné údaje, které hovoří o tom, že obyvatelé USA spotřebují 20 až 30krát více fosilní energie na osobu než lidé v rozvojových zemích. Další výpočty upozorňují na to, že nejbohatší miliarda lidí spotřebovává 50 % energie, zatímco ta nejchudší pouhých 5 %. Tato čísla společně vyvolávají otázky po řešení ekologické krize a odpovědnosti za život a blahobyt lidstva jako celku.

S rozvojem společnosti a využíváním nových zdrojů energie souvisí fakt, že s překotným růstem a povahou ekonomiky a související industrializací průmyslové a zemědělské výroby v minulých dvou stoletích ubylo lidské práce a většina pracovních příležitostí je v rozvinutém světě soustředěna v sektoru služeb.
  

Tab. 1 Vývoj spotřeby energie a materiálů lidskou společností

  Spotřeba energie
na osobu za rok
Spotřeba materiálů
na osobu za rok
Základní lidský metabolismus
(biomasa ve výživě) 
3,5 GJ 1 t
Lovci – sběrači
(nekontrolované využívání sluneční energie) 
10–20 GJ 2–3 t
Zemědělská společnost
(kontrolované využívání sluneční energie) 
60–80 GJ 4–5 t
Průmyslová společnost
(fosilní zdroje energie) 
250 GJ 20–22 t

 Zdroj: COŽP