Pohledy na vybrané téma

Spotřeba energie a zdrojů

Získávání energie pro pohon automobilů a ostatních dopravních prostředků je z velké části spojeno se spalováním fosilních paliv. Ty jsou buď přímo spotřebovávány ve spalovacích motorech nebo při výrobě elektrické energie, kterou potřebují ke svému provozu elektrické vlaky, trolejbusy a tramvaje. 

Kromě fosilních paliv doprava spotřebovává i další suroviny, které jsou použity na výrobu dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. Mezi tyto materiály patří například stavební suroviny (písek, štěrk) pro stavbu silnic, nebo železná ruda na výrobu plechů automobilových karosérií. Jejich průmyslové zpracování vyžaduje další energii a způsobuje produkci znečištění. Na spotřebu přírodních zdrojů je navázána produkce odpadů, ať už jde o stavební odpady, průmyslové odpady, nebo autovraky.