Pohledy na vybrané téma

Spotřeba energie v ČR

Celá ČR spotřebovává ročně přibližně 1 800 PJ primárních energetických zdrojů. Největší spotřebu energie, přibližně třetinu veškeré spotřeby, má v České republice průmysl. Energeticky nejnáročnější odvětví je u nás výroba kovů, výroba skla a keramiky a chemický a petrochemický průmysl. Tato odvětví jsou v českém průmyslu zastoupena ve velké míře, což je také jedním z důvodů vysoké energetické náročnosti českého průmyslu ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie.

Druhým největším spotřebitelem energie je v ČR doprava, na třetí pozici jsou domácnosti (viz graf 1). Vliv spotřeby tak velkého množství energie má samozřejmě vliv i na životní prostředí. Jaké má dopady, si můžete přečíst v kapitole Vliv spotřeby energie na životní prostředí a zdraví člověkaGraf 1: Spotřeba energie v ČR podle sektorů [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR