Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Spotřeba energie v domácnostech

Spotřeba energie v domácnostech tvoří dosti významnou část celkové spotřeby energie. V České republice je to celá jedna čtvrtina, tedy 25 %, což je jen o trochu méně než spotřeba energie v dopravě.

V českých domácnostech spotřeba energie kolísá (graf 1). Je to dáno tím, že na jednu stranu se zvyšuje životní úroveň obyvatel, s čímž souvisí lepší vybavenost domácností moderními elektrospotřebiči. Na stranu druhou však elektřina, dálkové teplo i paliva zdražují, a proto lidé stále častěji volí úsporné spotřebiče, nebo zateplují domy a snaží se tak energii ušetřit.

Naprostá většina energie, celých 85 %, se ve většině domácností spotřebuje na vytápění a ohřev teplé vody. Rozložení spotřeby elektřiny u ostatních spotřebičů se v různých domácnostech výrazně liší, ale její celkové množství není zanedbatelné. Příklad členění spotřeby tříčlenné domácnosti v městském bytě o rozloze 80 m², kde žijí dva dospělí a jedno dítě, si můžete prohlédnout v grafu 2.

Chcete si spočítat, kolik elektřiny spotřebujete u vás doma a kolik to zhruba stojí? Použijte energetickou kalkulačku, kterou jsme pro vás vytvořili.

S využíváním energie v domácnostech souvisí i produkce nebezpečných odpadů, které díky svému složení nelze jen tak vyhodit do popelnice. Jsou to zejména použité baterie, elektrické akumulátory, výbojky, zářivky a elektrické spotřebiče.

 Graf 1: Vývoj spotřeby energie v domácnostech v ČR [PJ]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

 

Obr. 1 Máte představu, kolik vás stojí provoz vašeho elektronického přístroje za rok?    

Průměrná roční spotřeba české domácnosti činí 2 500 kWh. To zhruba odpovídá množství elektřiny dodané do bytu, kde žijí 2-3 osoby, používají běžné elektrické spotřebiče, avšak nevyužívají elektrický ohřev vody.

Chcete si spočítat vaši vlastní spotřebu?
1. Uveďte všechny elektronické přístroje, které ve vaší domácnosti používáte. Pro příklad jsme jich pár vyplnili za vás.
2. V návodu na použití každého elektronického přístroje, nebo na štítku spotřebiče najdete jeho energetickou spotřebu, resp. příkon spotřebiče (ve wattech, značka W).
3. Zkuste odhadnout počet hodin, po které daný přístroj ve vaší domácnosti denně používáte. Ke spotřebě nezapomeňte přičíst spotřebu ve stand-by režimu po celých 24 h, pokud je udávaná.

Zadejte průměrnou cenu elektrické energie:

Toto jsou zhruba náklady na roční provoz Vaší domácnosti odpovídající spotřebě elektřiny domácími spotřebiči. Za elektronické spotřebiče platíte vlastně dvakrát: jednou při nákupu a podruhé při jejich používání. Sledujte energetické štítky na spotřebičích, jež kupujete!    

Koupí úsporných a certifikovaných spotřebičů (např. nesoucích označení Ekologicky šetrný výrobek, logo Energy Star, TCO) ušetříte náklady na elektrickou energii i životní prostředí.   

Kalkulačka energetické spotřeby ke stažení (formát XLS)

Zdroj: CENIA

Obrázky
Graf 1 Vývoj spotřeby energie v domácnostech v ČR [PJ]
Graf 1 Vývoj spotřeby energie v domácnostech v ČR [PJ] xls; 40kB
Zdroj: ČSÚ
Graf 2 Rozložení spotřeby energie v modelové domácnosti [%]
Graf 2 Rozložení spotřeby energie v modelové domácnosti [%] xls; 102kB
V grafu je zahrnuta spotřeba energie v tříčlenné domácnosti v městském bytě o rozloze 80 m2, kde žijí dva dospělí a jedno dítě – zahrnuta je elektřina pro spotřebiče i teplo pro vytápění a ohřev vody, nezávisle na tom, jakým způsobem se teplo pro vytápění nebo ohřev vody zajistí.
Zdroj: PRE
Odkazy