Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Spotřeba energie v průmyslu

V České republice spotřebovává sektor průmyslu největší část vyrobené energie, celou jednu třetinu (graf 1). Český průmysl je totiž zaměřen na energeticky náročná výrobní odvětví. Pokud si představíme výrobu jednotlivých produktů, mají tato uvedená odvětví společné jedno: vysoké požadavky na teplo. Při hutní výrobě je nutné roztavit železnou rudu i ostatní přísady na teplotu kolem 2 000 °C, sklo se taví přibližně při 1 600 °C a keramické výrobky se vypalují při teplotě 1 250 °C. Při petrochemickém zpracování ropy v rafinériích se zase ropa zahřívá k bodu varu jednotlivých složek (až na 600 °C), aby se od sebe oddělily. A výroba tepla je energeticky hodně náročná.

Mezi největší „žrouty“ energie tudíž patří výroba železa a oceli, chemická výroba, petrochemická výroba a výroba skla, keramiky a stavebních hmot.

Ostatní průmyslová odvětví však také spotřebovávají energii. Například na dopravu materiálu, zboží, nebo pro chlazení (potravinářský průmysl). Velkou spotřebu mají i nevýrobní odvětví, například telekomunikace (mají neustále v chodu tisíce vysílačů a počítačů po celé ČR) nebo obchod (doprava zboží). Nezanedbatelnou spotřebu energie vykazuje i provoz kancelářských budov (počítače, tiskárny, kopírky, svícení a topení).Graf 1: Spotřeba energie v ČR podle sektorů [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 1: Vývoj spotřeby energie v průmyslu v ČR [PJ]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

Obrázky
Graf 1 Spotřeba energie v ČR podle sektorů v roce 2016 [%]
Graf 1 Spotřeba energie v ČR podle sektorů v roce 2016 [%] xls; 53kB
Zdroj: ČSÚ
Graf 2 Vývoj spotřeby energie v průmyslu v ČR [PJ]
Graf 2 Vývoj spotřeby energie v průmyslu v ČR [PJ] xls; 50kB
V tomto sektoru v posledních letech spotřeba klesá, což je způsobeno vylepšováním technologií a zvyšováním energetické účinnosti technologických procesů.
Zdroj: ČSÚ
Odkazy