Pohledy na vybrané téma

Spotřeba paliv v dopravě

Spotřeba paliv v dopravě nejen v ČR, ale i ve světě, stoupá. Doprava je hlavním spotřebitelem ropných produktů. To vytváří obrovský tlak na přírodní zdroje a podněcuje hledání alternativ pro dobu, kdy ropy bude nedostatek a bude velmi drahá.

Jak je to se spotřebou ropných paliv v ČR, vidíte v grafu 1. Po roce 2000 ostře stoupala spotřeba nafty, naopak spotřeba benzinu stagnovala, až mírně klesala. Nafty se v roce 2013 spotřebovalo okolo 3,7 mil. tun, benzinu cca 1,6 mil. tun. Toto množství je možné představit si jako spotřebu 5 mil. litrů benzinu a 10 mil. litrů nafty denně. Výrazně vyšší a rostoucí spotřeba nafty je způsobena růstem nákladní silniční dopravy a také narůstajícím podílem dieselových vozidel ve vozovém parku, spojeným s jejich oblibou u řidičů osobních automobilů. Zatímco v roce 2000 byl podíl dieselových vozidel na celkové velikosti vozového parku 11 %, v roce 2013 jich už bylo 32 % (cca 1,5 mil. vozidel). V souvislosti se zavedením povinného přimíchávání biosložky do benzinu a nafty začala po roce 2007 výrazně stoupat spotřeba biopaliv