Pohledy na vybrané téma

Spotřeba statků a služeb

Vysvětlili jsme si, že spotřeba je uspokojování potřeb. Co si pod tím konkrétně představit? Když máme hlad, koupíme si něco k jídlu, nebo třeba natrháme u babičky na zahradě třešně. Abychom se mohli za babičkou vůbec dostat, zaplatíme si autobus. Abychom nečekali dlouho na zastávce, koukneme se na jízdní řád na internetu. To vše jsou příklady uspokojování potřeb pomocí spotřeby.

Potřeby uspokojujeme spotřebováváním statků a služeb. Dohromady statky a služby určené k obchodování (tj. k prodeji a nákupu) tvoří zboží.

 

Obrázky
Obr. 1 Příklad různého zboží
Obr. 1 Příklad různého zboží
Zkuste sami odhadnout na základě informací, které jsme vám dali, co je služba a co je statek.
Odkazy