Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Spotřeba základních plodin

Za základní plodiny jsou ve světě považovány kukuřice, pšenice, rýže, sojové boby, brambory, bavlna a seno, které patří mezi pícniny. Plodinami nazýváme rostliny, které dávají člověku nějaký užitek. Může jít o potravinu, krmivo nebo o suroviny pro výrobu. Jejich využití je opravdu všestranné. Například pšenice je díky své výživové hodnotě důležitou surovinou pro výrobu pečiva, těstovin a dalších potravin. Využívá se ale i v průmyslu k výrobě škrobu, lihu nebo piva. Je vidět, že pšenice je využívána velmi rozličně a ve velké míře. V podobě mouky ji spotřebuje každý Čech v průměru 100 kg za rok. Celkem se pšenice v současnosti na celém světě spotřebuje cca 700 milionů tun. Rýže se pro srovnání spotřebuje v množství 482 milionů tun. Více o tom, kdo je největším producentem a spotřebitelem těchto plodin, se dozvíte v kapitole: Rostlinná produkce, nebo v odkazech.

Využití plodin jako zdrojů obnovitelné energie (v podobě biopaliv či biomasy) je stále problematické, jelikož plocha k jejich pěstování je omezená a plodiny určené na výrobu energie by tak zabíraly úrodnou plochu plodinám určeným pro obživu. Kromě plochy je na pěstování základních plodin spotřebováno velké množství vody a hnojiv. 

V ČR je vzhledem k poloze a podnebí složení základních plodin mírně odlišné. Jsou to obiloviny, z nichž hlavní je pšenice a ječmen, brambory, řepa, technická cukrovka, slunečnice na semeno či seno.

 

Obrázky
Obr. 1 Spotřeba základních plodin (pšenice, kukuřice, rýže, bavlny) v jednotlivých regionech a zemích světa
Obr. 1 Spotřeba základních plodin (pšenice, kukuřice, rýže, bavlny) v jednotlivých regionech a zemích světa
Odkazy