Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Spotřební společnost a udržitelný rozvoj

V posledních desetiletích se zvýšením životní úrovně obyvatel (zejména v ekonomicky vyspělých státech) spotřeba stoupla natolik, že začala mít vedle výroby sama o sobě významný vliv na životní prostředí. Stala se tak vlastně dalším průmyslovým odvětvím. Proto se v této souvislosti začalo hovořit o konzumní společnosti. Ta se popisuje jako typ společnosti, kde neustále rostoucí výroba spotřebního zboží vede k nadměrnému zvyšování jeho spotřeby a k vytváření stále nových potřeb.(1) Výsledkem je nadspotřeba, čili hyperkonzum. Přímé důsledky této „hyperkonzumní“ společnosti na životní prostředí spočívají v tom, že vytváří obrovské množství odpadu. Někdy proto také hovoříme o společnosti odpadů.

Není tedy divu, že se někteří lidé začali ptát, zda máme k dispozici dostatek zdrojů pro dlouhodobé udržení tohoto trendu. Tato otázka vedla ke vzniku nového přístupu založeného  na dlouhodobém řešení v podobě udržitelného rozvoje, resp. udržitelné společnosti. Jedná se o společnost, ve které se životní úroveň a blahobyt lidí také zvyšuje, ale jejich současná spotřeba neohrožuje uspokojování potřeb příštích generací a zachovává pro ně přírodní hodnoty a rozmanitost přírody.(2)


(1) Spotřební společnost: definition of spotřební společnost and synonym of spotřební společnost (Czech) [online]. [cit. 2012-08-08] Dostupný z WWW: http://dictionary.sensagent.com/spot%C5%99ebn%C3%AD+spole%C4%8Dnost/cs-cs/.

(2) HÁLA, Václav. Udržitelný rozvoj – Definice a praxe [online]. [cit. 2012-08-08] Dostupný z WWW: http://www.sustainable.cz/definiceapraxe.ht.