Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Stand-by spotřeba

Stand-by znamená spotřebu elektřiny přístrojů, které jsou v pohotovostním stavu. To znamená, že je sice nepoužíváme, dokonce si můžeme myslet, že jsou vypnuté, ale ve skutečnosti pořád pracují a odebírají proud.

Proč tomu tak je? Důvodů může být více:

  • spotřebiče jsou na dálkové nebo senzorové ovládání a jejich senzory jsou neustále v pohotovosti,
  • přístroje se zabudovanými ukazateli času, teploty nebo jiných aktuálních hodnot potřebují stálé napájení nebo
  • je ve spotřebiči zabudován transformátor, který spotřebovává ztrátový proud.

Jak je stand-by spotřeba vysoká? U různých přístrojů je různá, u těch starších až 20 W. To je jako byste po celou dobu používání tohoto spotřebiče svítili světlem s 20W kompaktní zářivkou. U novějších je to obvykle 1 až 5 W, nejmodernější spotřebiče mají stand-by spotřebu již jen v řádech desetin wattu (W). To sice není moc, ale zkuste si spočítat, kolik elektrospotřebičů s vlastností stand-by (např. televize, CD/DVD přehrávače, satelitní přijímače, hi-fi systémy, počítače, mnoho druhů lampiček, moderní spotřebiče na senzorové ovládání a spotřebiče s hodinami) se ve vaší domácnosti nachází. A energii spotřebovávají nepřetržitě, celé dny a roky. Pokud je stand-by spotřeba všech přístrojů v celé domácnosti 20 W, spotřebují za rok 175 kWh. Při průměrné ceně elektřiny 4,70 Kč za 1 kWh je to 822 Kč za rok. Může se pak stát, že některé méně používané přístroje s vyšší stand-by spotřebou (např. DVD přehrávače s provozem menším než 2 hodiny denně) spotřebují více energie při nečinnosti, než pro svůj aktivní provoz.

Tab. 1 Jak zbytečně neplýtvat?

Při nákupu nových spotřebičů dbát i na údaj o stand-by spotřebě. Moderní přístroje mají tuto hodnotu kolem 1 W, což odpovídá ročním nákladům přibližně 35 Kč. Například výrobci televizorů musí tyto údaje uvádět i na energetickém štítku.
Úplným vypínáním spotřebičů na dálkové ovládání. Většinou je možné vypnout je zcela hlavním vypínačem na těle přístroje.
Nabíječka (na mobil, baterie, atd.) v zásuvce, pokud zrovna nedobíjí, spotřebovává energii sama o sobě. Pokud není v provozu, je vhodné ji odpojit ze zásuvky.
Používáním prodlužovacího kabelu s centrálním vypínačem lze vypnout více spotřebičů najednou, například počítač společně s veškerým příslušenstvím.

 

Obrázky
Obr. 1 Tlačítko, na nějž často zapomínáme
Obr. 1 Tlačítko, na nějž často zapomínáme
Autor: Gordon Robertson
Odkazy