Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Starověk: Mediteránní globalizace – řecko-římská kultura

V období klasické antiky (tj. přibližně v období 8. st. př. n. l. do 5., resp. 6. st. n. l) byli centrem vědění a pokroku Řecko a římská starověká kultura. Jejich vliv se postupně rozrůstal přes území Balkánu až po celé Středozemní moře, severní Afriku, poloostrov Malá Asie a Černé moře. S touto ,,mediteránní globalizací“ se také rozšiřovala jejich kultura, ve které platilo, že veškeré uspokojování lidských potřeb muselo být podřízeno vůli bohů. Harmonie mezi člověkem a přírodou byla dána spokojeností bohů, jejich zloba však přinesla sucha, či naopak povodně.

Tato kultura byla současně vzorem pokroku a přinesla lidstvu mnohé praktické návody. Města byla zásobována pitnou vodou z vodovodů a odpadní vody odváděny prvními kanalizacemi. Odpadní stoky byly dokonce průběžně čištěny. Silnice byly zcela poprvé v dějinách vydlážděny, aby mohlo fungovat lepší zásobování měst ovocem a zeleninou z venkovů. Ve starověkém Římě se dokonce setkáváme s prvními omezeními, která řešila hlukovou zátěž – v určitou denní a noční dobu nesměla do měst vjíždět těžká vozidla. Proto tedy můžeme říci, že Řecko-římská kultura byla prvním civilizovaným společenstvím lidí, ve kterém fungovaly moderní prvky výroby a spotřeby.

 

Obrázky
Obr. 1 Římský akvadukt – Pont du Gard (Francie)
Obr. 1 Římský akvadukt – Pont du Gard (Francie)
Autor: Emanuele
Odkazy