Pohledy na vybrané téma

Stavebnictví

Stavebnictví je výrobním oborem, který ovlivňuje vzhled měst, obcí a krajiny. Je významným odběratelem produktů některých průmyslových odvětví (výroba stavebních hmot a nekovových minerálních materiálů), a podílí se na rozvoji obchodu a služeb a udržení zaměstnanosti. Vývoj stavební výroby je významný indikátor vývoje ekonomiky.

Stavebnictví je možné rozdělit na výstavbu budov, výstavbu liniových dopravních staveb (silnic a železnic), výstavbu inženýrských sítí (elektřina, plyn, voda) a výstavbu zvláštních staveb, jako např. vodních děl.

Výstavba na území určitého státu, regionu, obce či např. chráněné krajinné oblasti, má svoje jasně stanovená pravidla. Řídí se územním plánem, na základě kterého se vydává tzv. územní rozhodnutí. Další fází je získání stavebního povolení, které uděluje stavební úřad v dané obci. U velkých projektů (např. výstavba silnice, obchodního centra) musí být součástí stavebního řízení i hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA.

 

Obrázky
Obr. 1 Výstavba bytů v krajích ČR v roce 2011
Obr. 1 Výstavba bytů v krajích ČR v roce 2011
Zdroj: ČSÚ
Obr. 2 Rozmístění nové bytové výstavby 2010 podle obcí
Obr. 2 Rozmístění nové bytové výstavby 2010 podle obcí
Zdroj: ČSÚ, ČÚZK
Odkazy