Pohledy na vybrané téma

Struktura komunálního odpadu

Struktura komunálních odpadů je výrazně ovlivněna strukturou osídlení a místem, ve kterém je produkován. Záleží tedy na tom, ve kterém místě lidé bydlí a jací jsou. Největší rozdíly lze nalézt mezi městskými sídlišti osídlenými různými generacemi obyvatelstva, zejména mladými rodinami s malými dětmi a vesnicemi s převažující stárnoucí populací. V odpadech z městských sídlišť nalezneme velké zastoupení biologicky rozložitelných odpadů – zejména kuchyňských zbytků, a velké zastoupení plastových obalů. V odpadech z vesnic naopak biologicky rozložitelné odpady téměř nejsou, lidé je totiž téměř automaticky kompostují. Je zde ale zase vysoký podíl popelů z vytápění uhlím a dřevem. Odlišností by se dalo najít více. Shodně však tvoří největší podíl odpadu ostatní nevyužitelné odpady (odpady, které se už dále nedají vytřídit, nebo jsou znečištěny ostatními složkami odpadu) – tzv. směsný komunální odpad, dále papír, plasty a další. Chcete-li vědět, jaká je průměrná struktura komunálních odpadů v ČR, podívejte se na graf 1.

 

Obrázky
Graf 1 Průměrná struktura komunálních odpadů v ČR, 2009 [%]
Graf 1 Průměrná struktura komunálních odpadů v ČR, 2009 [%] xls; 14kB
Když si sečteme procentuální podíl všech vytříditelných složek, dostaneme se ke 40 %. Kdybychom šli dále a třídili i dřevo a textil, potřebovali bychom ke sběru a odvozu komunálního odpadu o polovinu méně popelnic. Vytříditelné složky totiž tvoří cca 50 % komunálního odpadu v ČR.
Zdroj: CENIA (ISOH) a Mendelova univerzita v Brně
Obr. 1 Oranžový vůz Pražských služeb určený na svoz papíru
Obr. 1 Oranžový vůz Pražských služeb určený na svoz papíru
V Praze vyjíždí denně před šestou hodinou ranní ke svozu odpadu zhruba na 90 popelářských vozů. Do jednoho popelářského vozu se podle typu vejde mezi 8 až 10 t odpadu. Autopark pražských služeb zahrnuje i 42 vozidel s ekologickým pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).
Autor: Matěj Baťha ©
Odkazy