Pohledy na vybrané téma

Systém katalytické redukce

Selektivní katalytická redukce (SCR, z angl. Sellective Catalytic Reduction) je určena k odstraňování oxidů dusíku (NOx) z výfukových spalin vznětových motorů. Používá jej naprostá většina výrobců nákladních vozidel a dokáže snížit emise NOx o 70–90 %. Díky tomuto systému lze jednoduše snížit emise motorů splňující normu Euro 3 na úroveň Euro 4–Euro 5.

Systém je založen na řízeném vstřikování vodního 30% roztoku močoviny (komerční název je Ad Blue) do výfukového potrubí před katalyzátor. Zde se močovina rozkládá vlivem tepla na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Amoniak se dále účastní katalytické redukce, tj. odbourávání NOx.

Snižování emisí je účinné jen při zahřátém motoru (stejně jako v případě katalyzátoru), jinak nedochází k rozkladu močoviny a reakce na odbourávání NOx neprobíhá.

Ad Blue je tankován do speciální nádrže ve vozidle (s modrým víčkem), jejíž objem je nejčastěji mezi 75–150 litry. Při spotřebě paliva cca 30 l/100 km vydrží největší používaná nádrž až na 7 000 km jízdy. Nevýhodou systému je, že Ad Blue mrzne při teplotách pod -10 °C a celý systém se tak stává neúčinným, dokud nádrž není rozmrazena.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma systému AdBlue
Obr. 1 Schéma systému AdBlue
Zdroj: www.tqm.cz
Obr. 2  Mercedes E350, který používá systém SCR, má nádrž na močovinu umístěnou v kufru v prostoru rezervního kola
Obr. 2 Mercedes E350, který používá systém SCR, má nádrž na močovinu umístěnou v kufru v prostoru rezervního kola
Autor: Skinnylawyer
Odkazy