Pohledy na vybrané téma

Systém recirkulace spalin

Systém recirkulace spalin (EGR, z angl. Exhaust Gas Recirculation) se používá u vznětových motorů ke snížení emisí oxidů dusíku (NOx), které není schopen zlikvidovat katalyzátor. EGR funguje na principu přepouštění části výfukových plynů (až 10 %) nazpět do sání motoru. Jejich přimícháním do směsi paliva a kyslíku se sníží množství kyslíku ve válci a sníží se tak teplota spalování i množství produkovaných NOx. Problematické je, že při snižování teploty spalování automaticky rostou emise prašných částic (PM), protože probíhá nedokonalé spalování, a obráceně. Proto musí mít motory vybavené EGR ještě zařízení ke snižování emisí prašných částic (vysokotlaké vstřikování nebo filtr pevných částic).

Nevýhodou EGR je mírný pokles výkonu motoru, způsobený tím, že horké spaliny, přepouštěné do válce, mají velký objem, snižují tak množství nasávaného paliva a kyslíku do válce motoru, čímž vzniká i méně energie při jejich hoření. Někdy se proto ještě ochlazují v mezichladiči stlačeného vzduchu. Dalším problémem je také zanášení sacího systému nečistotami z výfuku a nutnost nasazení složité elektroniky. Za použití této technologie lze snížit emise výfukových plynů vznětových motorů na úroveň norem EURO 5.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma systému EGR
Obr. 1 Schéma systému EGR
Odkazy