Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Tankery a doprava po moři

Největší riziko poškození životního prostředí při dopravě energetických surovin hrozí při dopravě ropy po moři. Jeden m³ ropy vypuštěný do moře totiž může způsobit ropnou skvrnu o ploše až 1 km². Únik ropy a následná kontaminace vody tak často způsobí zamoření rozsáhlých mořských i pobřežních oblastí a úhyn mnoha živočichů. V těchto případech hovoříme o ekologické havárii. Náprava takových škod je velice komplikovaná a finančně nákladná a pro její úspěch je zásadní rychlá reakce. Přesto se ani za ideálních podmínek většinou nepodaří odčerpat z moře více než 20 % ropy. Většina se dostane na pobřeží, skončí v sedimentech, na mořském dnu nebo se vypaří. Zdrcující dopady mají havárie ropných tankerů především na okolní ekosystémy. Největšími oběťmi bývají mořští živočichové.

Asi největší katastrofu tohoto druhu nadlouho zůstane havárie tankeru Exxon Valdez, který ztroskotal v roce 1989 na pobřeží Aljašky v zálivu prince Williama s plným nákladem ropy. Při katastrofě uniklo do moře přes 40 mil. litrů (cca 257 tisíc barelů) ropy. Tato událost bude spolu s následky úniku ropy do moře během války v Perském zálivu (5,7 mil. barelů ropy) jednou z největších ekologických katastrof zaviněných člověkem na světě.

Podle odhadů měla nehoda za následek smrt 250 000 mořských ptáků, 2800 mořských vyder, 300 tuleňů, 250 orlů, asi 22 kosatek a miliardy jiker lososů a herinků. Ropa také znečistila celé pobřeží a zapříčinila zničení většiny planktonu v oblasti. Přestože od této nehody uběhlo již více než 20 let, zpod kamenů v zálivu Prince Williama stále uniká ropa.

Objevují se však i nová rizika při dopravě tankery – terorismus a pirátství.

Tab. 1 Největší ropné havárie tankerů

Torrey Canyon (1967) - Cornwall (Velká Británie) uniklo 117 mil. litrů ropy
Amoco Cádiz (1978) - Bretaň (Francie) uniklo 260 mil. litrů ropy, zasaženo 300 km pobřeží
Atlantic Empress (1979) - pobřeží Trinidad a Tobago uniklo 340 mil. litrů ropy
Castillo de Bellver (1983) - 110 km od pobřeží JAR uniklo 300 mil. litrů ropy
Exxon Valdez (1989) - Aljaška (USA) uniklo 40 mil. litrů ropy, zasaženo 1 300 km pobřeží
Amoco Milgord Haven (1991) - Janov (Itálie) uniklo 160 mil. litrů ropy
ABT Summer (1991) - 1500 km od pobřeží Angoly uniklo 305 mil. litrů ropy
Prestige (2002) - Galicie (Španělsko) uniklo 74 mil. litrů ropy, zasaženo cca 1 000 km pobřeží

 

Obrázky
Obr. 1 Havárie ropného tankeru Amoco Cadiz u francouzského pobřeží v roce 1978
Obr. 1 Havárie ropného tankeru Amoco Cadiz u francouzského pobřeží v roce 1978
Obr. 2 Zachytávání ropné skvrny z mořské hladiny
Obr. 2 Zachytávání ropné skvrny z mořské hladiny
Obr. 3 Následky ropné havárie
Obr. 3 Následky ropné havárie
Autor: Marine photobank
Odkazy