Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Technické nástroje ochrany životního prostředí

Technické nástroje ochrany životního prostředí jsou v podstatě pravidla stanovující, jaké technologie, látky a materiály se mohou v průmyslu používat a jaké jsou naopak nežádoucí. Jejich dodržování je alespoň do nějaké míry povinné. Tato povinnost je daná zákonem nebo vyhláškou. Patří sem např. REACH, integrovaná prevence (IPPC), nejlepší dostupné techniky (BAT), H- a P- věty a další. Všechny tyto zkratky představují soubor systémových opatření pro regulaci výroby a jejich nežádoucích účinků na životní prostředí. V následujících kapitolách si je představíme blíže.