Pohledy na vybrané téma

Tepelné elektrárny

Tepelné elektrárny jsou zařízení, která na výrobu elektrické energie používají fosilní paliva nebo uran. Zajímá vás, jak pracují?

Teplo se v tepelných elektrárnách vytváří v kotli spalováním paliva nebo v jaderném reaktoru štěpením atomů. Tuhým palivem, které je zároveň nejčastější, bývá hnědé nebo černé uhlí, které se pálí v elektrárnách uhelných. Méně častými jsou kapalná paliva z ropy (oleje, mazut) nebo plynná paliva (nejčastěji zemní plyn), která se spalují v tzv. paroplynových elektrárnách.

Princip výroby energie je u všech tepelných elektráren stejný. Palivo slouží k vytvoření velkého množství tepelné energie, kterým se ohřívá voda v parním kotli tak, že vzniká pára. Pára se ještě přihřeje v tepelném výměníku a vysuší, aby měla větší energii. Pak prochází turbínou, která se vlivem rozdílu tlaku páry před turbínou a za ní roztáčí. Díky otáčení turbíny vzniká v turbogenerátoru, který je napojen na hřídel turbíny, elektrický proud.

Za turbínou se pára ochladí sprchováním studenou vodou, čímž zkondenzuje na vodu. Právě pro tento účel bývají součástí elektrárny obrovské chladící věže. To, co z nich vychází jako bílý dým, však bývá jen čistá vodní pára. Zkondenzovaná voda se opět vrací do kotle.

V ČR se nachází 10 velkých uhelných elektráren s výkonem nad 200 MW a několik dalších menších zdrojů. Z uhelných elektráren také pochází největší podíl vyrobené elektřiny (62 %). Druhým největším zdrojem jsou elektrárny jaderné (33 %).Graf 1: Vývoj výroby elektřiny v ČR [GWh]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj výroby elektřiny v ČR [GWh]
Graf 1 Vývoj výroby elektřiny v ČR [GWh] xls; 52kB
Zdroj: ERÚ
Obr. 1 Elektrárna Dětmarovice je největší elektrárnou na Moravě
Obr. 1 Elektrárna Dětmarovice je největší elektrárnou na Moravě
Zdroj: ČEZ, a.s.
Obr. 2 Parní turbína
Obr. 2 Parní turbína
Autor: Siemens
Obr. 3 Parní turbína s generátorem je v provozu zakryta ocelovým pláštěm – JE Dukovany
Obr. 3 Parní turbína s generátorem je v provozu zakryta ocelovým pláštěm – JE Dukovany
Zdroj: ČEZ, a.s
Odkazy