Pohledy na vybrané téma

Teplo

Teplo je jednou ze základních potřeb člověka. Proto se oblékáme, když je nám chladno, a topíme v budovách, když je venku zima. Již naši dávní předkové, kteří žili v jeskyních, poznali, jak je pro ně přínosné a příjemné, když se mohli ohřát u ohně, opéct si na něm svůj úlovek a cítit se v bezpečí před divokou zvěří.

V současné době již nemusíme rozdělávat oheň, abychom se zahřáli nebo si udělali něco k jídlu, ale máme k dispozici moderní spotřebiče, které nám zajistí teplo stisknutím ovladače. S jejich pomocí si umíme připravit jídlo, ohřát v bojleru vodu na mytí nebo si můžeme vyžehlit tričko.

Největší část energie ve formě tepla v našich klimatických podmínkách spotřebujeme k vytápění budov. Běžná česká domácnost žijící v rodinném domě ročně spotřebuje od 50 do 70 GJ tepla. Spotřeba tepla v bytě je pak samozřejmě nižší a pohybuje se v průměru kolem 40 GJ. V celkové bilanci pak spotřeba tepla činí v průměru cca 60 % celkové spotřeby energie domácnosti, přičemž průměrná cena tepla v ČR v roce 2014 byla cca 590 Kč/GJ. Více se dozvíte v kapitole: Kolik stojí elektřina a teplo? Kolik se v ČR vyrobí a spotřebuje tepla, můžete vyčíst z grafu 1.Graf 1: Vývoj bilance výroby tepelné energie podle druhu zařízení v ČR [TJ]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR